PARHAAT RATKAISUT HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISIIN

HR-palvelujen ulkoistaminen vapauttaa resursseja yrityksen ydintoimintaan keskittymiseen

HR-ammattilaisemme helpottavat
yrityksesi arkea

Autamme sinua löytämään yrityksesi tarvetta vastaavat HR-ratkaisut, jotka helpottavat arjen pyörittämistä ja mahdollistavat liiketoiminnan riskittömämmän kasvun. Tarjoamme ratkaisuja henkilöstöjohtamiseen, henkilöstö- ja taloushallintoon, rekrytointiin, juridiikkaan, työhyvinvointiin, työterveyteen ja it-turvallisuuteen.

Ulkoistettu henkilöstöhallinto, eli HR-kumppanuus, auttaa hallitsemaan yrityksen ja yrittäjän yritystoimintaan liittyviä riskejä. Toimintamme keskiössä on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö ja sitä kautta menestyvä työnantajayritys.

Tarjoamme yritysasiakkaillemme valtakunnallisen ja kattavan palvelukokonaisuuden yhteistyössä luotettavan kumppaniverkostomme kanssa.

Kokonaisvaltainen ulkoistettu ratkaisu henkilöstöhallinnon tarpeisiin

Yrityksen HR-kumppani työskentelee henkilöstön ja johdon tukena asiakasyrityksessä. HR-kumppanin rooliin kuuluu henkilöstön ja yrityksen johdon tukeminen kaikissa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa sekä toimia esimiesten sparrauskumppanina ja apuvoimana henkilöstöasioissa.

HR-asiatuntija toimii tarvittaessa yrityksen johtoryhmän jäsenenä, ja tarjoaa näkemyksellistä, proaktiivista otetta henkilöstöasioissa.

Yrityksen HR-kumppanin yhtenä missiona on asiakasyrityksen henkilöstön viihtyvyys ja työhyvinvointi. Tärkeänä osana HR-työhön kuuluu työhyvinvointityön koordinointi yrityksen työntekijöiden osalta. HR-asiantuntuja osallistuu yrityksen sisäisten henkilöstöprosessien kehittämiseen.

HR-kumppanin tärkein tehtävä on kuitenkin auttaa asiakasyritystä hallitsemaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti yrityksen henkilöstöriskejä.

Kysy tarkemmin myös yksinyrittäjän palveluista

tärkeimmät toimenkuvat

Henkilöstöhankinta

Henkilöstön hankinta on yksi tärkeimmistä HR-prosesseista. Ammattilaisemme hoitavat rekrytoinnit vaihe vaiheelta niin, että lopputuloksena saat palvelukseesi soveltuvimmat hakijat.

Henkilöstön kehittäminen

Yritykset vahvistavat liiketoiminnan vaatimaa osaamista ja kilpailukykyä, kehittämällä henkilöstöään. Kehittämistarve arvioidaan vertaamalla työn vaatimuksia pätevyyteen, jonka alueita ovat mm. tiedot, taidot, kokemus, vuorovaikutustaidot, arvot ja asenteet, motivaatio ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Kehittäminen voi kohdistua koko työyhteisöön tai yksilöön.

Työsuhdeasiat

Työsuhdeasiat, kuten työsopimukset, henkilöstöedut, työsuhteen päättäminen, sekä henkilöstön koulutus- ja virkistystilaisuudet voivat kuulua HR-kumppanin toimenkuvaan.

Henkilöstösuunnitelmat

Johdonmukainen henkilöstöhallinto vaatii henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia ja työyhteisön prosesseja. Suunnitelmien rakentaminen mahdollistaa ulkopuolisen taloudellisen tuen saamisen yrityksen käyttöön ja prosessien käyttöön ottaminen tukee selkeyttää henkilöstön päivittäistä toimintaa.

Työhyvinvointi ja työkyky

Menestyvän yrityksen takana on terve, työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö. HR-kumppani tarjoaa mahdollisuuksia ylläpitää ja edistää työhyvinvointia ja työkykyä monipuolisten palvelukokonaisuuksien avulla yksilön ja koko henkilöstön näkökulmasta.

Seuranta ja raportointi

Henkilöstöhallinnon keskeisten lukujen seuraaminen mahdollistaa liiketoiminnan suunnittelun varautumisen ja kehittämisen. Vuosittainen HR-raportti on yhteenveto yrityksen henkilöstöhallinnon toimista, henkilöstöä koskevista tilastotiedosta ja henkilöstökustannuksista.

Staffroom ulkoistettu henkilöstöjohtaminen

Työkykyvastuullinen Työnantaja -sertifikaatti

Työkykyjohtaminen on keskeinen henkilöstöhallinnon toimintasuunta. Yrityksen työkykykulttuuria rakentamalla ja ylläpitämällä on mahdollista saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Työkykyvastuullinen Työnantaja -yritys viestii henkilöstölleen ja uusille työnhakijoille tärkeää viestiä yrityksen toimintakulttuurista ja henkilöstön arvostamisesta. Henkilöstö on keskeisessä asemassa organisaation arkipäiväisen toiminnan, sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yrityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain henkilöstön työllä.

Henkilöstöhallinnon asiantuntijat tukenasi

HR-asiantuntijoillamme on pitkä ja vahva osaaminen henkilöstöhallinnon eri osa-alueista. Asiantuntijamme hoitavat taidokkaasti mm. henkilöstön hankintaan, soveltuvuuteen, työhyvinvointiin ja -terveyteen, työsuhdeasioihin, henkilöstösuunnitelmiin ja -prosesseihin sekä henkilöstön kehittämiseen liittyviä tehtäviä asiakasyrityksissä. Asiakkaamme hyötyvät tarpeen mukaan myös verkostomme palveluista edulliseen yhteistyöhintaan.

HR-henkilöstöjohtaja
vahva HR-kumppani

Staffroom: Katja zu Putlitz
Katja zu Putlitz

HR-myyntijohtaja
vahva HR-kumppani

Staffroom: Mirka Ström
Mirka Ström

HR-johtaja
vahva HR-kumppani

Staffroom: Sari Hämäläinen
Sari Hämäläinen

HR-kehitysjohtaja
vahva HR-kumppani

Staffroom: Hanna Lund
Hanna Lund

HR-asiakaspalvelujohtaja
vahva HR-kumppani

HR-asiantuntijoillamme on pitkä ja vahva osaaminen henkilöstöhallinnon eri osa-alueista. Asiantuntijamme hoitavat taidokkaasti mm. henkilöstön hankintaan, soveltuvuuteen, työhyvinvointiin -ja terveyteen, työsuhdeasioihin, henkilöstösuunnitelmiin ja prosesseihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä tehtäviä asiakasyrityksissä. Asiakkaamme hyötyvät tarpeen mukaan myös verkostomme palveluista edulliseen yhteistyöhintaan.

TYYTYVÄISET ASIAKKAAMME

Rajamäen Uimahalli Oy

”Onnistunut rekrytointi on avain kaikkeen, varsinkin silloin kuin ihminen tuottaa palvelua ihmiselle. Kuten meillä😊 Henkilöstö on yrityksemme suurin voimavara, ja oikeiden osaajien löytäminen edellyttää osaavan kumppanin, kuten Staffroom Oy on meidän tapauksessa.

Toimiva työyhteisö innostuttaa, oivalluttaa ja mahdollistaa😊”

TOIMITUSJOHTAJA
Juha Ahonen
Rajamäen uimahalli Oy

Tarkkalan kuljetus Oy

”Meille HR- kumppanuus tarjoaa lisää resursseja työyhteisön pyörittämiseen, sillä aiemmat resurssit kävivät rajalliseksi.

Meillä HR-kumppani keskittyy henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin ja tiedämme että yritystoimintamme vaatii työkykyisen henkilöstön”

TOIMITUSJOHTAJA
Petri Tarkkala
Tarkkalan kuljetus Oy

jousi sähkö oy

Pidän tärkeänä, että henkilökunnasta pidetään huolta ja että henkilöstön asioille löytyy aikaa. Yleinen toiminta kuten säännölliset palaverit, henkilöstöjuhlat ym. tarvitsevat sitoutuneen toteuttajan, jotta niistä tulee mielekkäitä eivätkä ne jää vain puheasteelle.

HR-kumppani sitouttaa henkilökunnan ja luo hyvät puitteet yhteishengen rakentumiselle. Myös toimintojen jatkuvuus on tärkeää. HR vapauttaa minulle aikaa omaan työhön.

TOIMITUSJOHTAJA
Jouni Sinervo
Jousi Sähkö Oy

Ruoka Kärkkäinen oy

HR-palvelut helpottavat ja selkeyttävät yrityksen hallinnollisia toimintoja ja vapauttavat niin Kauppiaan kuin esimiesten aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja myymälän ylläpitämiseen.

HR- toiminta auttaa saavuttamaan lisää myyntiä ja parempia asiakaskohtaamisia. Työtyytyväisyys ja jaksaminen paranee ja sairauspoissaolot sitä kautta vähenevät.

KAUPPIAS
Ilkka Kärkkäinen
Ruoka Kärkkäinen Oy

YHTEISTYÖSSÄ
Staffroom kumppani - Lääkärikeskus Aava
Staffroom kumppani - Canorama
Staffroom kumppani - Yritysvoimala
Staffroom-kumppani-fenno

ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ
Hanna Lund
asiakaspalvelu@staffroom.fi
020 758 9760

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin 9:00 – 16:00
Toimipisteemme ulko-oven edessä oleva parkkialue on asiakkaidemme käytössä.

Katja zu Putlitz
HR- ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija
katja.zuputlitz@staffroom.fi
puh: 040 097 7162

Mirka Ström
HR- ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija
mirka.strom@staffroom.fi
puh: 0400 977 165

Sari Hämäläinen
Henkilöstökehittämisen asiantuntija
sari.hamalainen@staffroom.fi

Hannu Marjanen
HR-myyntiedustaja
myynti@staffroom.fi
puh: 044 324 9891

STAFFROOM OY / Finland
asiakaspalvelu@staffroom.fi
020 758 9760
Kauppalankatu 22,
05800 Hyvinkää

Staffroom Oy on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys, joka tuottaa HR-palveluita yrityksille ja yksinyrittäjille make it work – periaatteella.

Yrityksemme ydintehtävänä on henkilöstöhallinnon palveluiden tuottaminen erikokoisten ja eri toimialalla toimivien yritysten tarpeiden mukaisesti.

Huolella valittu laadukas yhteistyökumppaniverkostomme palvelee asiakkaidemme tarpeita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Ylpeydellä voimme kertoa, että palveluihimme luottavat lukuisat yritykset Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Copyright Staffroom Oy